فیلم کوتاه «وصال»

فیلم کوتاه «وصال»

فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای «وصال» با موضوع ازدواج در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به صورت مستقل و با یک فیلمنامه اقتباسی برای هفتمین جشنواره استانی مسیرخوشبختی در مشهد تولید شد. این اثر پنجمین تجربه فیلمسازی محسوب می شود. این فیلم در اسفند ماه ۱۳۹۷ برای دومین سال متوالی برگزیده شد و لوح تقدیر را در بخش فیلم کوتاه دریافت نمود.

گالری عکس از فیلم کوتاه «وصال»

لوح تقدیر ششمین جشنواره استانی مسیر خوشبخت

گالری عکس از اختتامیه هفتمین جشنواره مسیرخوشبختی اسفند ۱۳۹۷