فیلم کوتاه «این یک تصور نیست»

فیلم کوتاه «این یک تصور نیست»

فیلم کوتاه 3 دقیقه ای «این یک تصور نیست» باموضوع محیط زیست و به صورت تجربی در تابستان 1396 با دوربین موبایل ساخته شد! این اثردراردیبهشت ماه 97، به بخش مسابقه دومین جشنواره ملی هرشهروند یک فیلم کوتاه ازهفتمین جشنواره حسنات اصفهان راه یافت و منتخب در این دوره از جشنواره شد و در ایام […]