فیلم کوتاه «برگشت»

فیلم کوتاه «برگشت»

فیلم کوتاه 60 ثانیه ای «برگشت» باموضوع اهدای عضو در تابستان 1397 برای جشنواره های ملی فیلم کوتاه ساخته شد. این فیلم ششمین تجربه فیلمسازی محسوب می شود و به صورت مستقل ساخته شد. فیلم کوتاه «برگشت» دومین فیلمی است که باموضوع اهدای عضو ساخته شده است. ایده اولیه این فیلم کودکی بود که در […]