فیلم کوتاه «شکارتلخ»

فیلم کوتاه «شکارتلخ»

فیلم کوتاه 3 دقیقه ای «شکار تلخ» باموضوع محیط زیست وبه صورت تجربی در تابستان 1396 با دوربین موبایل ساخته شد! این فیلم درجشنواره های ملی فیلم کوتاه موفق بود و توانست به بخش مسابقه دومین جشنواره ملی 180ثانیه ای یانک پاسارگاد راه یابد و یادمان جشنواره را دریافت کند؛ این فیلم دومین تجربه فیلمسازی […]