فیلم کوتاه «طلوع سبز»

فیلم کوتاه «طلوع سبز»

فیلم کوتاه 2 دقیقه ای «طلوع سبز» باموضوع اهدای عضو در خرداد 1397 برای جشنواره های ملی فیلم کوتاه ساخته شد. این فیلم چهارمین تجربه فیلمسازی محسوب می شود و به صورت مستقل ساخته شد. فیلم «طلوع سبز» به موضوع مهم اهدای عضو که امروزه موجب نجات جان هموطنان و اغلب مردمان جهان گردیده، پرداخته […]