فیلم کوتاه «وصال»

فیلم کوتاه «وصال»

فیلم کوتاه 100 ثانیه ای «وصال» با موضوع ازدواج در بهمن ماه سال 1397 به صورت مستقل و با یک فیلمنامه اقتباسی برای هفتمین جشنواره استانی مسیرخوشبختی در مشهد تولید شد. این اثر پنجمین تجربه فیلمسازی محسوب می شود. این فیلم در اسفند ماه 1397 برای دومین سال متوالی برگزیده شد و لوح تقدیر را […]