فیلم کوتاه «RICH» (گرانبها)

فیلم کوتاه «RICH» (گرانبها)

فیلم کوتاه 9 دقیقه ای «ریچ» در خرداد 1399 و در ژانر کُمِدی تولید شد. موضوع این فیلم در مورد یک معامله می باشد، معامله ای بسیار مهم و گرانبها!فیلم کوتاه «ریچ» به صورت تجربی و به عنوان یک کار دانشجویی تولید شد.این اثر در مجموع نهمین تجربه ساخت فیلم کوتاه محسوب می شود. عوامل […]