مستند کوتاه «گل»

مستند کوتاه «گل»

مستند کوتاه ۱۰ دقیقه ای «گل» در پاییز و بخشی از آن در دی ماه ۱۳۹۸ تولید شد. این فیلم مستند در رابطه با زندگی یک کشاورز روستایی بوده و به جمع آوری گل زعفران می پردازد. این مستند، اولین تجربه ساخت مستند و دومین فیلم دانشجویی بوده و در مجموع هشتمین تجربه ساخت فیلم […]